Współpraca

Nieustająco inwestujemy nasz czas i energię w utrzymywanie i rozwijanie cennej sieci kontaktów. Naszą działalność opieramy się na silnych partnerstwach. Współpracujemy z konsultantami inwestycyjnymi, dostawcami usług bankowych i maklerskich.

Korzystamy ze wsparcia międzynarodowych banków oraz bezpośrednio współpracujemy z niezależną szwajcarską platformą zarządzania aktywami Strategic Asset Management SA (http://www.iamstrategic.ch).

Jesteśmy również inwestorami i promotorami w ramach funduszu venture capital VC Experior (http://evf.com.pl/en/) i nadal poszukujemy inwestorów instytucjonalnych i prywatnych.